Loading...
Home2020-04-11T06:25:40+00:00

Bisaya Song – Bisaya Song Lyrics

Most popular Bisaya songs in the music industry. Check our top Bisaya song lyrics today. Our list is updated regularly.

Kumusta, Pagaksa – Victory Band (Lyrics)

Kumusta, Pagaksa - Victory Band (Lyrics)Pagkaanindot ning adlawaKamalipayon nga naghiusaMga anak sa Dios nagakasadyaKamalipayon sa imong panagwayKamasanagon gayud sa kanunayAng himaya gayud sa Dios makalipayChorusO kumusta pagaksa ko higalaKay labihan gayud nakong mingawaSa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakitaO kumusta pagaksa ko higalaKay labihan gayud nakong lipayaUsa ra gyud kita sa lawas ni KristoRepeat 1st stanza, & Chorus 2xOh [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Dyutay Nga Sagbot – Sweet Heaven’s Echo (Lyrics)

Dyutay Nga Sagbot - Sweet Heaven's Echo (Lyrics) Sa panahong nawad-an ako sa paglaum Naghunahunag way Diyos nagtagad Apan Siya mihunghong, ako di malimot Gitan-aw ganing dyutay nga sagbot Chorus Ang dyutay nga mga sagbot Ang dyutay nga mga sagbot Bisan sa dyutay nga sagbot Ang Diyos di malimot Bisan kanunay’ng gitumban Sa daplin sa kadalanan Apan Iyang gipatubo [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Ang Pulong Mo – Victory Band (Lyrics)

Ang Pulong Mo - Victory Band (Lyrics) Adunay panahon nga ako maga-uga Sa akong pagsimba kanimo O Dios ko Kung akong hinumduman ang mga nabuhat Mo Dili ko makapugong pagdayeg Kanimo Chorus 1 Ang pulong Mo ang hinungdan nga ako Magapadayon sa pag-alagad Kanimo Aron akong matuman ang kabubot-on Mong Kinabuhi-on ang pulong Mo Repeat 1st stanza and Chorus [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Walay Rason – Victory Band (Lyrics)

Walay Rason - Victory Band (Lyrics) O Dios Amahan, Tag-iya sa tanan Ikaw ang nagmugna, Ning kalibutan Sa kadagatan ug kalangitan Chorus Walay rason nga dili ka namo simbahon Walay rason nga dili Ka pagabayawon Walay rason nga dili Ka namo halaran Pasidunggan, Pasalamatan, Sa tanan Dios ni Abraham, Dios ni Jacob Dios ni Isaac, Dios kanamo Imong katawhan [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|1 Comment

Gipangga Mo Ako – Victory Band (Lyrics)

Gipangga Mo Ako - Victory Band (Lyrics) Gipangga Mo ako Matod sa pulong Mo Bisan sa kapakyasan Gipasaylo Mo ako O Dios, daygon ko Ikaw (2x) Ikaw… Chorus Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw Sa bisan asa pa ngalan Mo ibayaw ko Labihan ang grasya Mo Nga gikahatag kanamo Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw Repeat 1st stanza once, & Chorus [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Bag-oha Ginoo – Jun Gamboa (Lyrics)

Bag-oha Ginoo - Jun Gamboa (Lyrics) Ania ang kasing-kasing ko Ayuha sa kasakit nga gibati ko Kuhaa ang mga pagdumot Pulihi sa paghigugma nga sama Kanimo (2x) Chorus Bag-oha Ginoo nga sama Kanimo Ang kasing-kasing ko Himaya Mo Kristo modan-ag kanako Mosidlak Ka O, Dios Kanunay sa kinabuhi ko Repeat 1st stanza once, & Chorus 2x [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Ikaw Ang Kusog – Chandler Molina (Lyrics)

Ikaw Ang Kusog - Chandler Molina (Lyrics) Ikaw ang kusog kanako Kalipay ug dalangpanan Moabot man ang problema Wala’y makapahimulag Refrain Wala’y maikakumpara Sa Imong gugma Chorus Unsa man kalayo ang langit Gugma Mo para sa tanan Mulohud ako sa tiilan Mo Mosimba Kanimo O Dios Unsa man kalayo ang langit Gugma Mo para sa tanan Ikaw akong Dios [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Kanimo Lang – Victory Band (Lyrics)

Kanimo Lang - Victory Band (Lyrics) Dili ko mabuhi Ginoo Kon wala ka kanako Magkaguliyang ang kinabuhi ko Kon malayo ako Kanimo Ang Imong pulong Maoy akong kadato Alang kanako labaw Ka sa tanan Ikaw ang akong katagbawan Chorus Kanimo lang ako magadayeg Kanimo lang igatugbaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasangpit [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Hangtud May Kinabuhi – Victory Band (Lyrics)

Hangtud May Kinabuhi - Victory Band (Lyrics) Nahimugso ko ning kalibutan uban sa dako nga katuyoan inig sud-ong ko sa kalangitan mga bulan ug kabitoonan Imong gipahimutang Mga pag-antos ning kinabuhi Imong gipas-an alang kanako sa kahugawan Imong gihinloan kinabuhi ko karon nahugasan sa hamili mong dugo Refrain Walay sama kanimo ka gamhanan walay arang makatupong sa gugma mo [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Pikahi Birahi – Cristolo “Dodoy” Torres (Lyrics)

Kaupay mo sumayaw Kayubay san im lawas Labi kon natalibong May pakido kido ka pa gad Pitik san im mga siki Labyog san im mga kamot Labi na kon Chacha an tukar Gi taymingi ka gad Kaupay mo sumayaw Kayubay san im lawas Labi kon natalibong May pakido kido ka pa gad Pitik san im mga siki Labyog [...]

By |January 28th, 2020|Categories: Top 100|0 Comments
Go to Top