80 – Juan Paasa(Lyrics)

Kahinumdom ka kato ako imong giimbitar
Sainyong balay ug ang manok
Sa dihang ako nakatimahog di mao
Unsa ni? nganong halang kaayos mata!

Abreheng sira, kay musud ako
Kana inyong manok baho kaayog iti
Tabunig karton ang ilang kurong
Kana inyong manok bahog iti

Batang gi tuay, lumpia shana shanghai
Niingon bakang molibre ko nimog jolibee

Batang gi tuay, lumpia shana shanghai
Ang iding ditu nawon ramog maneeeee

Batang gi tuay, lumpia shana shanghai
Niingon bakang librehon nimog jolibee

Batang gi tuay, lumpia shana shanghai
Korugon mane nitakarot taneeee

Abreheng sara, kay musud ako
Kana inyong manok baho kaayog iti
Tabuni karton ang ilang kurong
Kana inyong manok bahog iti

Abreheng sara, kay musud ako
Kana inyong manok baho kaayog iti
Tabuni karton ang ilang kurong
Kana inyong manok bahog iti

Kana inyong manok bahog iti