Ang Pulong Mo – Victory Band (Lyrics)

Adunay panahon nga ako maga-uga
Sa akong pagsimba kanimo O Dios ko
Kung akong hinumduman ang mga nabuhat Mo
Dili ko makapugong pagdayeg Kanimo

Chorus 1
Ang pulong Mo ang hinungdan nga ako
Magapadayon sa pag-alagad Kanimo
Aron akong matuman ang kabubot-on Mong
Kinabuhi-on ang pulong Mo

Repeat 1st stanza and Chorus 1

Chorus 2
Ang pulong Mo ang hinungdan nga ako
Magapadayon sa pag-alagad Kanimo
Aron akong maangkon ang kinabuhing dayon
Nga gisaad Mo sa pulong Mo

Bridge
Moundang ba ako sa pagdayeg ko Kanimo
Kung naginhawa ko ang hangin nga gikan Kanimo
Moundang ba ako sa akong pagtuo
Kon nasayud kung ako gipakamatyan Mo

Repeat Chorus 1 & 2

Nga gisaad Mo sa pulong Mo (2x)