Ang Sakayan – D’ Messengers (Lyrics)

Gusto ka bang maka-adto ngadto sa langit
Aron maka-uban ang mga tawong hingpit
Pangitaa ang sakayan padulong didto
Aron sa imong pagpanaw ikaw makasiguro

Refrain
Huna-hunaa sa makadaghan
Ang imo karon nga gisakyan
Basin ug lahi ang agi-anan
Nga ila karon nga gipadulngan

Chorus
Tara na sakay na
Niining sakayan padulong sa langit
Kay ang Dios maoy nagmaneho
Ang atong panaw sigurado

Daghan karon ang nagasinggit sa kadalanan
Nag-imbita ngadto sa ilang sakayan
Apan kinahanglan nga atong sigurohon
Basin sa impyerno kita mupa-ingon
Repeat Refrain & Chorus
Repeat Chorus2x

Tara na sakay na
Niining sakayan padulong sa langit
Kay didto atong makauban
Ang atong Amahan
Kay didto atong makauban
Ang atong Amahan
Ang atong Amahan