Baboy Lyrics

Kung akoy mahimong baboy
Ihigot sa inyong silong
Kung aduna moy kaluoy

Pakauna lang ug tae

Kun ako’y mahimong tae

Ipapilit sa inyong haligi
Kung aduna moy kaluoy
Ipakaon lang sa inyong baboy

[Chorus 1] Kung wa-nay baboy

Sa inyong silong
Wa-nay mukitkit
Sa igit nga hinpilit

Sa inyong haligi (2x)

If I’m going to be a piggy

You tie me under the backyard
If you have mercy on me
You feed thy %#@! to me

If I’m going to be a %#@!
In the post that’s where I should stick

If you have mercy mercy
You feed me to your piggy

[Chorus 2] If no more piggy
Under your backyard

No ones going to eat
With the #~!!@
Stocking %#@!

Under the backyard (2x)