Bag-oha Ginoo – Jun Gamboa (Lyrics)

Ania ang kasing-kasing ko
Ayuha sa kasakit nga gibati ko
Kuhaa ang mga pagdumot
Pulihi sa paghigugma nga sama Kanimo
(2x)

Chorus
Bag-oha Ginoo nga sama Kanimo
Ang kasing-kasing ko
Himaya Mo Kristo modan-ag kanako
Mosidlak Ka O, Dios
Kanunay sa kinabuhi ko

Repeat 1st stanza once, & Chorus 2x