Balay ko sa langit
Nagasidlak-sidlak 3x
Luyo sa panganod

Ginoo, Ginoo
Hinundumi ako 3x
Sa imong pagbalik

Beloved let us lve one another
For love is God, and every one that
Loveth is born of God,
And knoweth God.

He that loveth not,
Knoweth not God,
For God is Love

Beloved, let us love
One another

1 John 4:7 and 8