Di Na Gyud KO Mo-Usab Lyrics

Di na gyud ko muusab
Kausa nalang…

May usa ka dalaga
Gibiyaan sa trato niya
Mi ingon dili na dili na
Di na kunu muusab
Nanumpang di na manguyab
Bisag manggungis pa kunu iyang idad
Apan isa pa kabulan
Ako nga nadiskubrihan
Daghan na ang gikabuangan
Ang gugma kung imong matilawan
Makasuway ka gane mag sigi na lang

Di na gyud ko muusab
Kausa na lang

May usa ka biyudo na…
Misukna kung gusto pa ba
Mi ingon dili na dili na
Kay sa kanhing asawa
In love lagi kunu siya
Dili na kunu bahala na
Apan sa himan-himan pa
Kalit dunay nag kumbidar
Ang biyudo diay nagminyo pa
Ayaw na ta sa dili. dili na.
Kapugngan pa’y baha dili ang gugma

Di na gyud ko muusab
Kausa na lang

Dunay usa ka asawa
Naka anak siya’g usa
Mi ingon dili na dili na
Mi tagam kunu…