Gipangga Mo Ako Lyrics

Gipangga Mo ako
Matod sa pulong Mo
Bisan sa kapakyasan
Gipasaylo Mo ako
O Dios, daygon ko Ikaw
(2x)

Ikaw…

Chorus
Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw
Sa bisan asa pa ngalan Mo ibayaw ko
Labihan ang grasya Mo
Nga gikahatag kanamo
Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw

Repeat 1st stanza once, & Chorus 3x

Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw
Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw
Ikaw…