Hangtud May Kinabuhi – Victory Band (Lyrics)

Nahimugso ko ning kalibutan
uban sa dako nga katuyoan
inig sud-ong ko sa kalangitan
mga bulan ug kabitoonan
Imong gipahimutang

Mga pag-antos ning kinabuhi
Imong gipas-an alang kanako
sa kahugawan Imong gihinloan
kinabuhi ko karon nahugasan
sa hamili mong dugo

Refrain
Walay sama kanimo ka gamhanan
walay arang makatupong sa gugma mo
takus ug angayang pasidunggan ka

Chorus
Hangtud may kinabuhi
hangtud may kusog
hangtud may gininhawa
sa ngabil ko himayaon ka
hangtud nia ka sa kasingkasing ko
bayawon ka ug alagaran ko…
(Ginoo.)
Repeat from 1 until Chorus
Interlude
Repeat Chorus 2x