Ihilak Lyrics

Ihilak ko lang sa tago ang kasakit sa kamingaw
Didto sat ago isugilon ko ang tuman nga kaguol
Ngano ba nga paantuson nga imo akong biyaan
Unsa ba gayod ang hinungdan kalipay mong talikdan lamang ako

Wa ko hisabti ang imong paghigugma
Usahay pakit on mo akong mohilak ka
Ngano ba kini pagka dili masabot
Unta nahigugma ka man nganong magpalayo

Ihilak ko lang sa tago ang kasakit sa kamingaw
Didto sat ago isugilon ko ang kagu ol ning dughan
https://lyricstranslate.com/en/victor-wood-ihilak-lyrics.html