Ikaw Ang Kusog – Chandler Molina (Lyrics)

Ikaw ang kusog kanako
Kalipay ug dalangpanan
Moabot man ang problema
Wala’y makapahimulag

Refrain
Wala’y maikakumpara
Sa Imong gugma

Chorus
Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Mulohud ako sa tiilan Mo
Mosimba Kanimo O Dios
Unsa man kalayo ang langit
Gugma Mo para sa tanan
Ikaw akong Dios
Ikaw ang kusog
Ang kalipay ko

Repeat 1st stanza, Refrain, & Chorus 2x