Istambay – Enchi (Lyrics)

Woh stambay dili mangita ug away
Woh stambay kalinaw among kalipay…

Sa akong pag’stambay, sa siyudad sa dumagete
Mo dukdok mo kanta mo guitara
Mo tarotot aron makihigala
Sa akong paglatagaw
Mokaon lang ug singkong lugaw
Dli gud ambisyoso
Nga mangita pa ug adobo

[Cho:] Woh stambay dili mangita ug away
Woh stambay kalinaw among kalipay…
Oh stambay sayaw arong way mahay
Oh stambay kamot ikaway kaway

Apan nga nganu ngano kaha
Kini ang palad ko wala man sila masayod
Sa akong kalisod
Kinabuhing stambay intawon maka laay
Kinabuhing stambay dili unta mag dugay

[Cho:] Woh stambay dili mangita ug away
Woh stambay kalinaw among kalipay…
Oh stambay sayaw arong way mahay
Oh stambay kamot ikaway kaway

Sa akong pagstambay
Ang sigarilyo nalay kalipay
Hawid hawiran daun dila dilaan
Aron ang problema makalimtan
Makainom lang gamay
Ang katulog, kahamugaway
Dli na madestorbo
Inig ka ugma balik sa uno…

[Cho:] Woh stambay dili mangita ug away
Woh stambay kalinaw among kalipay…
Oh stambay sayaw arong way mahay
Oh stambay kamot ikaway kaway…