Kamingaw Sa Payag Lyrics

Ay… kamingaw sa payag
Kanhi atong gipuy-an
Sa duha ta ka gugma

Ay. wala naang iyang kahayag
Nga midan ag kanato
Sa gabiing tanan

Mag unsa ako kung wala na ikaw
Unsay puy an sa payag ta
Gibiyaan mo naman

Asa ko asa ko na ikaw
Pangitaa karon
Hain ka oh pinangga ko

Mag unsa ako karon wala na ikaw
Unsaypuy an sa payag ta
Gibiyaan mo naman

Asa ko asa ko na ikaw
Pangitaa karon
Hain ka oh pinagga ko

Kamingaw sa payag