Kanimo Lang – Victory Band (Lyrics)

Dili ko mabuhi Ginoo
Kon wala ka kanako
Magkaguliyang ang kinabuhi ko
Kon malayo ako Kanimo

Ang Imong pulong
Maoy akong kadato
Alang kanako labaw Ka sa tanan
Ikaw ang akong katagbawan

Chorus
Kanimo lang ako magadayeg
Kanimo lang igatugbaw ang tingog ko
Ang presensya Mo ang kalipay ko
Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko

Repeat 1st & 2nd stanzas, & Chorus

Bridge
Gipanag-iya Mo na
Ang kinabuhi ko
Sa wala pa ako matawo
Ang pagkagamhanan ug pagkadako Mo
Akong ipasigarbo

Repeat Chorus 2x

Kanimo lang ako magasangpit
Amahan ko
(2x)