Kumusta, Pagaksa – Victory Band (Lyrics)

Pagkaanindot ning adlawa
Kamalipayon nga naghiusa
Mga anak sa Dios nagakasadya
Kamalipayon sa imong panagway
Kamasanagon gayud sa kanunay
Ang himaya gayud sa Dios makalipay

Chorus
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong mingawa
Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong lipaya
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo

Repeat 1st stanza, & Chorus 2x

Oh kumusta…

Repeat Chorus

Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo
Ohhh… Ohhh… Ohhh…