Labyu Langga Lyrics

Ang tagubtob sa kong dughan
Dili na muhunong di na gyud mabangbang
Ing-ini ko og mahigugma
Buhaton kong tanan-tanan bisan og magkabuang

Ka’baw kong di ka mutagad
Ning simple nga magbabalak
Apan awit ra gyud ang akong mahalad

Ako nang gihatag nimo akong kasingkasing
Ikaw na ang bahala sa pagtipig ug pag-amping
Hugti ang pagtoo nga dili ko mobiya
Sa kasadya’g kabalaka
Kanunay kang may kasangga
I love you langga

Di ko mapul-an og paminaw
Sa imong tingog nga bugnaw bisan hilig kang magyawyaw
Ing-ana ko og mahigugma
Wala’y piliong kalipay
Okay rang magmaoy gamay

Buntag hapon gabii
Sige lang og happy-happy
Basta kitang duha kuyog pirmi