Maglipay Kita – Fresh Start Band (Lyrics)

Sayo sa kabuntagon
Sugaton ta karon
Bidlisiw sa adlaw
Kita magalantaw
Sa kamaayo Niya kanato
Bag-ong kinabuhi, kusog ug paglaum

Refrain
Andamon ta atong kaugalingon
Kuyog kita sa pagdayeg
Sa labaw’ng Makagagahum

Chorus
Maglipay kita sa grasya Niya
Maglipay kita sa gugma Niya
Adlaw karon sa pagmaya
Pagkaanindot sa kinabuhi
Kang Hesus, magadayeg!

Repeat All

Chorus 2
Maglipay kita sa grasya Niya
Maglipay kita sa gugma Niya
Maglipay kita sa grasya Niya
Maglipay kita sa gugma Niya
Adlaw karon sa pagmaya
Pagkaanindot sa kinabuhi
Kang Hesus, Kang Hesus, Kang Hesus,
Magadayeg!