Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kon natalibong
May pakido kido ka pa gad
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kon Chacha an tukar
Gi taymingi ka gad

Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kon natalibong
May pakido kido ka pa gad
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kon chacha an tukar
Gi taymingi ka gad

May yaon palingi-lingi
May yaon pauroy-uroy
ngan yaon paliad-liad
Ngan patuwad tuwad

Hala pikahi birahe chachahi
Kay bangin sa buwas
Waray na gud in ine
salit salingabot ibaghod im sike
Bisan pa maibas im bul-ong sin sini
Hala pikahi birahe chachahi
ikembot it bubot nga toda todahi
kay basi ganahan an padis mo pirme
sumayaw sin pwerte

Kaupay mo sumayaw
Kayubay san im lawas
Labi kon natalibong
May pakido kido ka pa gad
Pitik san im mga siki
Labyog san im mga kamot
Labi na kon chacha an tukar
Gi taymingi ka gad

kaupay mo sumayaw
kayubay san im lawas
labi kon natalibong
may pa kido kido ka pa gad
pitik san im mga siki
labyog san im mga kamot
labi na kon chacha an tukar
gi taymingi ka gad

may yaon palingi-lingi
may yaon pauroy-uroy
ngan yaon paliad-liad
ngan patuwad tuwad

hala pikahi birahe chachahi
kay bangin sa buwas
waray na gud in ine
salit salingabot ibaghod im sike
bisan pa maibas im bul-ong sin sine
hala pikahi birahe chachahi
ikembot it bubot ngan toda todahi
kay basi ganahan an padis mo pirme
sumayaw sin pwerte

kaupay mo sumayaw
kayubay san im lawas
labi kon natalibong
may pakido kido ka pa gad
pitik san im mga siki
labyog san im mga kamot
labi na kon chacha an tukar
gi taymingi ka gad

kaupay mo sumayaw
kayubay san im lawas
labi kon natalibong
may pakido kido ka pa gad
pitik san im mga siki
labyog san im mga kamot
labi na kon chacha an tukar
gi taymingi ka gad

may yaon palingi-lingi
may yaon pauroy-uroy
ngan yaon paliad-liad
ngan patuwad tuwad

hala pikahi birahe chachahi
kay bangin sa buwas
waray na gud in ine
salit salingabot ibaghod im sike
bisan pa maibas im bul-ong sin sini
hala pikahi birahe chachahi
ikembot it bubot ngan toda todahi
kay basi ganahan an padis mo pirme
sumayaw sin pwerte

hala pikahi birahe chachahi
kay bangin sa buwas
waray na gud in ine
salit salingabot ibaghod im sike
bisan pa maibas im bul-ong sin sini
hala pikahi birahe chachahi
ikembot it bubot ngan toda todahi
kay basi ganahan an padis mi pirme
sumayaw sin pwerte