Turagsoy Lyrics

Ginsag-a ko ang sapa-sapa
Didto sa may talamnanan
Ang turagsoy nga akon nadakpan
Ginhimo ko nga linagpang
Nag-abot ang mga bisita
Kabarkada ko sa inuman
Linagpang nga turagsoy
Amon gisumsuman
…..
Linagpang ko nga turagsoy
Sa sabaw nagalangoy-langoy
Ginlaktan pa gid sang ginamos
Pinamalhas gid kami sang higop
Ang siling sang nakatilaw
Sampat gid ang timplada mo
Linagpang nga turagsoy
Kanamit gid pro…
……
Pagkatapos namon sang kaon
Linagpang ko nagbati
May nagadihal.,Nagasiyup-siyop
Kay ang bibig tama gid kahapdi
May naga-tulo ang luha
Nga wala naman sing kasubo
Tungod sang kuragsoy nga akon linagpang
Tama gid ka kahang….
……
Linagpang ko nga turagsoy
Sa sabaw nagalangoy-langoy
Ginlaktan pa gid sang ginamos
Pinamalhas gid kami sang higop
Ang siling sang nakatilaw
Sampat gid ang timplada mo
Linagpang nga turagsoy
Kanamit gid pro
Ang siling sang nakatilaw
Sampat gid ang timplada mo
Linagpang nga turagsoy
Kanamit gid pro..