Usahay Lyrics

Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nagkahigugmaay
Nganong damguhon ko ikaw
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo daw

Nganong damguhon ko ikaw
Damguhon sa kanunay sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa ning kalibutan
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo daw

Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo daw
Nganong gitiaw-tiawan
Ang gugma ko kanimo, kanimo daw