Christian Songs

Home/Christian Songs
Christian Songs2020-02-03T13:36:17+00:00

Ang Sakayan – D’ Messengers (Lyrics)

Ang Sakayan - D' Messengers (Lyrics)Gusto ka bang maka-adto ngadto sa langitAron maka-uban ang mga tawong hingpitPangitaa ang sakayan padulong didtoAron sa imong pagpanaw ikaw makasiguroRefrainHuna-hunaa sa makadaghanAng imo karon nga gisakyanBasin ug lahi ang agi-ananNga ila karon nga gipadulnganChorusTara na sakay naNiining sakayan padulong sa langitKay ang Dios maoy nagmanehoAng atong panaw siguradoDaghan karon ang nagasinggit sa kadalananNag-imbita ngadto sa ilang sakayanApan kinahanglan nga atong sigurohonBasin sa impyerno kita [...]

By |February 2nd, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Maglipay Kita – Fresh Start Band (Lyrics)

Maglipay Kita - Fresh Start Band (Lyrics) Sayo sa kabuntagon Sugaton ta karon Bidlisiw sa adlaw Kita magalantaw Sa kamaayo Niya kanato Bag-ong kinabuhi, kusog ug paglaum Refrain Andamon ta atong kaugalingon Kuyog kita sa pagdayeg Sa labaw’ng Makagagahum Chorus Maglipay kita sa grasya Niya Maglipay kita sa gugma Niya Adlaw karon sa pagmaya Pagkaanindot sa kinabuhi Kang Hesus, magadayeg! Repeat All Chorus 2 Maglipay kita sa grasya Niya [...]

By |February 2nd, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Kumusta, Pagaksa – Victory Band (Lyrics)

Kumusta, Pagaksa - Victory Band (Lyrics)Pagkaanindot ning adlawaKamalipayon nga naghiusaMga anak sa Dios nagakasadyaKamalipayon sa imong panagwayKamasanagon gayud sa kanunayAng himaya gayud sa Dios makalipayChorusO kumusta pagaksa ko higalaKay labihan gayud nakong mingawaSa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakitaO kumusta pagaksa ko higalaKay labihan gayud nakong lipayaUsa ra gyud kita sa lawas ni KristoRepeat 1st stanza, & Chorus 2xOh kumusta…Repeat ChorusUsa ra gyud kita sa lawas ni KristoUsa ra [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Dyutay Nga Sagbot – Sweet Heaven’s Echo (Lyrics)

Dyutay Nga Sagbot - Sweet Heaven's Echo (Lyrics) Sa panahong nawad-an ako sa paglaum Naghunahunag way Diyos nagtagad Apan Siya mihunghong, ako di malimot Gitan-aw ganing dyutay nga sagbot Chorus Ang dyutay nga mga sagbot Ang dyutay nga mga sagbot Bisan sa dyutay nga sagbot Ang Diyos di malimot Bisan kanunay’ng gitumban Sa daplin sa kadalanan Apan Iyang gipatubo Nagpangga Siya nato Kanunay kong naghangyo sa atong manluluwas Sa [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Ang Pulong Mo – Victory Band (Lyrics)

Ang Pulong Mo - Victory Band (Lyrics) Adunay panahon nga ako maga-uga Sa akong pagsimba kanimo O Dios ko Kung akong hinumduman ang mga nabuhat Mo Dili ko makapugong pagdayeg Kanimo Chorus 1 Ang pulong Mo ang hinungdan nga ako Magapadayon sa pag-alagad Kanimo Aron akong matuman ang kabubot-on Mong Kinabuhi-on ang pulong Mo Repeat 1st stanza and Chorus 1 Chorus 2 Ang pulong Mo ang hinungdan nga ako [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Walay Rason – Victory Band (Lyrics)

Walay Rason - Victory Band (Lyrics) O Dios Amahan, Tag-iya sa tanan Ikaw ang nagmugna, Ning kalibutan Sa kadagatan ug kalangitan Chorus Walay rason nga dili ka namo simbahon Walay rason nga dili Ka pagabayawon Walay rason nga dili Ka namo halaran Pasidunggan, Pasalamatan, Sa tanan Dios ni Abraham, Dios ni Jacob Dios ni Isaac, Dios kanamo Imong katawhan nga niluwas Repeat Chorus Adlib Repeat Chorus 2x [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|1 Comment

Gipangga Mo Ako – Victory Band (Lyrics)

Gipangga Mo Ako - Victory Band (Lyrics) Gipangga Mo ako Matod sa pulong Mo Bisan sa kapakyasan Gipasaylo Mo ako O Dios, daygon ko Ikaw (2x) Ikaw… Chorus Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw Sa bisan asa pa ngalan Mo ibayaw ko Labihan ang grasya Mo Nga gikahatag kanamo Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw Repeat 1st stanza once, & Chorus 3x Pagasimbahon ug alagaran ko Ikaw Pagasimbahon ug alagaran ko [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Bag-oha Ginoo – Jun Gamboa (Lyrics)

Bag-oha Ginoo - Jun Gamboa (Lyrics) Ania ang kasing-kasing ko Ayuha sa kasakit nga gibati ko Kuhaa ang mga pagdumot Pulihi sa paghigugma nga sama Kanimo (2x) Chorus Bag-oha Ginoo nga sama Kanimo Ang kasing-kasing ko Himaya Mo Kristo modan-ag kanako Mosidlak Ka O, Dios Kanunay sa kinabuhi ko Repeat 1st stanza once, & Chorus 2x

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Ikaw Ang Kusog – Chandler Molina (Lyrics)

Ikaw Ang Kusog - Chandler Molina (Lyrics) Ikaw ang kusog kanako Kalipay ug dalangpanan Moabot man ang problema Wala’y makapahimulag Refrain Wala’y maikakumpara Sa Imong gugma Chorus Unsa man kalayo ang langit Gugma Mo para sa tanan Mulohud ako sa tiilan Mo Mosimba Kanimo O Dios Unsa man kalayo ang langit Gugma Mo para sa tanan Ikaw akong Dios Ikaw ang kusog Ang kalipay ko Repeat 1st stanza, Refrain, [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments

Kanimo Lang – Victory Band (Lyrics)

Kanimo Lang - Victory Band (Lyrics) Dili ko mabuhi Ginoo Kon wala ka kanako Magkaguliyang ang kinabuhi ko Kon malayo ako Kanimo Ang Imong pulong Maoy akong kadato Alang kanako labaw Ka sa tanan Ikaw ang akong katagbawan Chorus Kanimo lang ako magadayeg Kanimo lang igatugbaw ang tingog ko Ang presensya Mo ang kalipay ko Kanimo lang ako magasangpit Amahan ko Repeat 1st & 2nd stanzas, & Chorus Bridge [...]

By |January 30th, 2020|Categories: Christian Songs|0 Comments
Go to Top