Di Kamao Lyrics

Usa ako ka huhamtong ulitawo

Adlaw’g gabii pirmeng pusturawho

Kining buhok nga pinapilit kaayo

Pinamadahan kanunay ug tanso

Pinalantsa ang akong polo

Pinatikig ang lapad kong kuwelyo

Apan ‘migo sa tsiks ako, dili man gyud intawon kamao.

Inig atubang ko kang inday

Ang dughan ko mura’g mokagay-kagay

Imbes nga gugma ang akong ibungat

Makig-istorya man hinoon ko ug gubat.

Si nanay ko pagka apurado

Sige’g bagulbol nga wa pa siya’y apo

Unsaon man ‘di kamao

Hangtud karon wala pa man tawon ko’y trato.

Diha unta kadto’y gipaila-ila

Lami ra ba untang pagka-dalaga

Nakaapan kay ako naamang

Nangurog man ako ug daw natuk-an.

Si nanay ko pagka apurado

Sige’g bagulbol nga wa pa siya’y apo

Unsaon man ‘di kamao

Hangtud karon wala pa man tawon ko’y trato.

Unsaon man ‘di kamao

Nagaidad na la’g kuwarenta ‘y singko.