Opaw Lyrics

dako niyang problema
iyang buhok nga labong
pwerti nang nepisa
nahadlok syang maopaw
basin mopangit iyang
hitsura

nanghiso sya ug itlog
may tayubong pa ug
dunay lana.haskang
dimalasa walay buhok
nitubo. gitugkan hinuon
sya ug kaspa!

tungod sa kabalaka,
gipakonsulta sa doktor
nga espesyalista,pasyenti
nagduda kay ang doktor
perti sang opawa!

unya ang resulta. matud pa
sa doktor nga ok na.
kanang imong kaopaw, ayaw
lang kabalaka. kay madugay
maanad kara!

ambot ug ngano, daghan dihang
mga opaw ug ulo.apan ang bungot
ug mga balhibo,labong paman kaau…
ang atong ulo. diha sa may hubon
ug alimpulo, kining dapita jud
sa tawo. mao gayuy makalbo

tambag murag pasiaw,
ang lagong nga langaw
tambal kuno sa naopaw
inusnos lang sa ulo,.buhok
motubo tagsa kadangaw

iya kining gituman.lagong
ginusnos adlaw adlaw,balig
usa ka simana, gisusi gitan aw
ang opaw nisamot kasinaw.

(instrumental)

dako niyang problema
iyang buhok nga labong
pwerti nang nepisa
nahadlok syang maopaw
basin mopangit iyang
hitsura..

mitan aw siya sa samin
iyang nawong murag siopaw nga
lingin.sa likod ug kilid
taas abot sa aping,.apan
ang ibabaw daw gikaingin..