Bulanghoy Gabi Saging Kamote Lyrics

Sukad pa sauna
ako nangandoy
nga makahaw-as
sa kalisod
sa panginabuhi

Apan unsaon
nga pobre man lang
Ang namat-an ko
nga ginikanan
ohh hoohhh
dawaton ko lang
ang tanan

Apan bisan pa
ni-anang tanan
Nagmalipayon
Ang Akong nanay
Tatay’g igsoon
Ang importante
nga simple ka lang
basta musalig
sa kahitas-an
hahh hah hhaan
Ohh hoohh
dili ka gyud pasagdan

Bulanghoy Gabi
Saging kamote
Ang among pagkaon
nga mga lagotmon
sa kalisod karon
nga among gi-antos
aron mabuhi

Bulanghoy Gabi
Saging kamote
Ang among pagkaon
nga mga lagotmon
sa kalisod karon
nga among gi-antos
aron mabuhi

busa karon
naningkamot ko
gi-tugyan ko
sa atong Ginoo
ang panginahanglan namo
sa matag adlaw

Bulanghoy Gabi
Saging kamote
Ang among pagkaon
nga mga lagotmon
sa kalisod karon
nga among gi-antos
aron mabuhi

Bulanghoy Gabi
Saging kamote
Ang among pagkaon
nga mga lagotmon
sa kalisod karon
nga among gi-antos
aron mabuhi

Bulanghoy Gabi
Saging kamote